تبلیغات
(حامیان یاوران احمدى نژاد ( یاران عدالت وبلاگ مخصوص اهالى روستاى رامشه - رسم عروسى

وبلاگ مخصوص اهالى روستاى رامشه

آبادى

جمعه 1 آذر 1387

رسم عروسى

نویسنده:   طبقه بندی: رسم عروسى در رامشه، مردم در رامشه، 

رسم عروسى:

 

مراسم عروسى با ساز و دوقل و تركه بازى همراه است در روستاى رامشه مراسم عروسى را بعد از قول و قرار هاى بزرگتر هاى فامیل  انجام مى گردد.

 در این مراسم بیشتر داماد با دعوت كردن از ساز و دوقل زنهاى روستاهاى مجاور كه با این ساز آشنا هستند مانند (امین آبادى ها ) مراسم را شاد مى كند و یا از رسم مخصوص تركه بازى كه یك بازى شاد و مفرح است انجام مى گیرد.

نویسندگان